Wat is een Lerende Organisatie?

Wat is een Lerende Organisatie en welke tools maken deze visie in de praktijk waar?

In 1990 heeft Peter Senge in De vijfde discipline een theorie ontwikkeld over het veranderen en het leren van mensen in organisaties. Vrij vertaald zijn volgens deze theorie in een lerende organisatie mensen voortdurend bezig om hun capaciteiten te verbeteren (te leren) om datgene te bereiken wat ze echt willen. In een lerende organisatie worden nieuwe ideeën en collectieve ambities aangemoedigd. Deze worden continu afgemeten aan de organisatiedoelstellingen. [bron Wikipedia].

 De 5 disciplines Peter Senge: Persoonlijk Meesterschap Teamleren Gedeelde visie Mentale Modellen Systemisch denken

De 5 disciplines van de Lerende Organisatie (Peter Senge) zijn::

  1. Persoonlijk Meesterschap: Leren onze capaciteiten uit te bouwen om resultaten te bereiken die we echt wensen, zowel voor persoonlijke groei als verbeteren van de bedrijfsprestaties.
  2. Mentale Modellen: Ons interne beeld over het leren in de organisatie en de positieve invloed daarvan op ons leven en de onderneming overdenken, constant verduidelijken en verbeteren.
  3. Gemeenschappelijke visie: Toewijding aankweken in een groep door een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen van de toekomst die we wensen en de principes en praktijken waarmee we dit willen realiseren.
  4. Teamleren: Talenten, inzichten en het collectieve denkvermogen transformeren zodat de gezamenlijke intelligentie en inspiratie van de groep groter is dan die van de som der delen.
  5. Systeem denken: Een manier van denken over krachten en verbanden die het gedrag van systemen bepalen en vanuit dit inzicht de beste oplossingen ontdekken voor verbetering en realisatie van doelen.

De sterkte van deze aanpak is dat innovatie, motivatie en leren altijd samengaan. Daarbij komen alle intrinsieke motivatoren samen [bron: Daniel Pink - Drive].

In de Lerende Organisatie vindt het leren en verbeteren plaats vanuit de talenten en intrinsieke motivatie ('heilige vuur') van medewerkers. Dit continue verbeterproces bestaat uit het verbinden van bedrijfscasussen aan (zelfstandige) praktijkteams die al lerend en ontdekkend de casus oplossen en daarmee het verbeterdoel realiseren.

DPP2 levert hiervoor het gereedschap en de routekaart.

Zó krijgen medewerkers meer impact op de bedrijfsprestaties en voelen zich daardoor voldaner. 

De optelsom is van onschatbare waarde in vele opzichten!

Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen