Privacyverklaring 2BImproved BV Website & Applicatie


Versie 11 mei 2023


1. Inleiding

2BImproved B.V. is gevestigd onder KvK nummer 67526691

Als organisatie ondersteunen wij via training, advies en software, gemeenten, SW-bedrijven, scholen en bedrijven in het ontwikkelen van medewerkers in hun competenties en vaardigheden. Opdat zij zich verbeteren in hun competenties (2BImproved).


Om onze deelnemers en gebruikers goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk verwerken wij persoonsgegevens in de onderstaande twee applicaties:

  • de website (www.2bimproved.nl) voor informatie, sales en marketingdoeleinden
  • de applicatie (login.2bimproved.nl) om voor gebruikers en deelnemers te gebruiken voor competentieontwikkeling.

De gegevens worden verkregen via invoer van opdrachtgevers, deelnemers, professionals, leveranciers en websitebezoekers.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens op beide website/applicaties.


2. Privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe wij met gegevens om moeten gaan. Het is belangrijk dat gebruikers van de applicaties erop kunnen vertrouwen dat wij verantwoord met hun gegevens omgaan en ons houden aan de regels gesteld in deze Verordening.

Volgens de privacywetgeving hebben bezoekers en gebruikers een aantal rechten, zoals:

•     inzage vragen en krijgen in de eigen persoonsgegevens;

•     persoonsgegevens die niet kloppen, aan te passen, te verwijderen of af te schermen;

•     het gebruik van persoonsgegevens te beperken;

•     persoonsgegevens (digitaal) aan de bron over te dragen (dataportabiliteit)*.

•     bezwaar maken tegen het vastleggen van persoonsgegevens.

*Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die we hebben vastgelegd om de achterliggende overeenkomst uit te kunnen uitvoeren en voor persoonsgegevens die we met toestemming hebben vastgelegd;

Toestemming om persoons- en andere gegevens vast te leggen kan altijd weer worden ingetrokken.

Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kun je ons benaderen, bijvoorbeeld via mail:  info@2bimproved.nl 


3. Privacyverklaring

Wij gebruiken persoons- en andere verkregen gegevens niet voor een ander doel dan waarvoor wij deze hebben verzameld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Mochten we in opdracht van derden persoonsgegevens verzamelen, dan maken wij gebruik van een aparte ‘Verwerkers- en Gebruikersovereenkomst’, waarbij de verantwoordelijkheid voor de privacygegevens in de applicatie verlegd wordt naar de gebruikende instantie (derden).

De organisaties die de 2BImproved-applicatie gebruiken (derden) bepalen wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens. Voor vragen hierover kan contact met hen worden opgenomen.

Vanuit onze rol als ‘verwerker’ (2BImproved BV) heeft een beperkt aantal mensen binnen 2Bimproved BV toegang tot persoonsgegevens. Dit zijn alleen medewerkers die deze toegang nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. We delen zo min mogelijk persoonsgegevens met anderen. Sommige persoonsgegevens delen we met onze partners of softwareleverancier (Unitracer). Dit is omdat die bepaalde diensten voor ons verzorgen. Met deze partners hebben we goede afspraken gemaakt over de geheimhouding en beveiliging van (persoons)gegevens. Als het kan werken we samen met partners binnen de Europese Unie. Kan dit niet, dan zorgen we ervoor dat je gegevens voldoende beschermd zijn.

Als we volgens de wet gegevens een bepaalde tijd moeten bewaren, dan houden we ons aan de tijd die in de wet staat.

Wilt u meer informatie over dit beleid? Dan kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar info@2bimproved.nl 


4. Softwarebeveiliging

Om persoonsgegevens te beveiligen hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Alle opgeslagen persoonsgegevens worden daarmee zo goed mogelijk technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. De gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met inachtneming van de wettelijke termijnen.

Wij kunnen gegevens eventueel gebruiken voor het verzenden van een nieuwsbrief of enquête. Niemand is verplicht om te reageren op deze acties en zich eventueel voor deze diensten afmelden.


5. Cookies 

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze applicaties in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om de website en applicaties te optimaliseren.

Als bezoeker voor het eerst op onze website komen verschijnt de cookie bar, waarmee bezoekers de mogelijkheid hebben om direct de cookies te accepteren via de buttons of om zelf de voorkeuren aan te geven. Hiervoor klikt de bezoeker op het "settings" icoontje.

NB Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.


6. Derden

Op sommige pagina’s van onze applicaties laten we informatie zien van andere organisaties. Bijvoorbeeld een video van Youtube. De websites van die andere organisaties kunnen cookies plaatsen of bijvoorbeeld je IP-adres opslaan als je een pagina bezoekt of doorklikt op de informatie. Voor informatie wat zij met deze cookies doen, verwijzen we je naar de organisatie waarvan de informatie is.


7. Vragen of klachten

Vragen over ons privacy beleid of klachten hieromtrent, staan wij u uiteraard graag te woord. Vragen kunt u te allen tijde richten aan info@2bimproved.nl 

Af en toe passen we de inhoud van onze privacyverklaring aan. Controleer dus regelmatig op deze pagina of we iets hebben veranderd.

Deze versie is van 11 mei 2023.