Hoe bereiken medewerkers slim, snel en zelfstandig hun eigen functieniveau?

Hoe bereiken medewerkers slim, snel en zelfstandig hun eigen functieniveau?

Hoe bereiken medewerkers slim, snel en zelfstandig hun vereiste functieniveau?

DPP2-Werkplekleren is zo opgezet, dat iedere medewerker zich zelfstandig en meetbaar en geïnspireerd ontwikkelt naar de eisen van de functie.

DPP2-Werkplekleren werkt veel effectiever en doelmatiger dan de traditionele oplossingen zoals het inkopen van trainingen, delegeren van opleiding aan leidinggevenden of het volgen van e-learning.

Zo werkt het

Het DPP2-Werkplekleren overbrugt de individuele "ontwikkelgap" naar doelen, die te maken hebben met de functie, een inwerkprogramma of bijvoorbeeld veiligheid,

Met DPP2-Werkplekleren worden naast de eigen functie, ook afdelingsdoelen (veiligheid, kwaliteit en KPI's) verbonden. Daarmee bereik je dat medewerkers al lerend, verschillende prestaties op het juiste niveau brengen.

Hieronder zie je een voorbeeld van verschillende medewerkers die aan verschillende doelen zijn gekoppeld. We zien cijfermatig aangegeven: de 'functie-eisen' en de beheersing daarvan in % en in 'competentiestappen'


Als we de functie van 'Allround Medewerker' nader bekijken (rode kader), dan zien we dat er 5 medewerkers aan dit doel zijn gekoppeld en dat de functie-eis, 54 competentiestappen betreft. Dit zijn zowel gedragsvoorbeelden als vakvaardigheden. Grafisch ziet dat er dan zo uit:Het competentie-ontwikkelgedeelte van DPP2-Werkplekleren wordt gesynchroniseerd met het HR-Functiehuis. Zo krijg je één systematiek voor borgen van het functiehuis en het opvolgen van beoordelingsgesprekken met werkplekleren.

Voor het ontwikkelen van de 'ontwikkelgap', genereert het systeem met één druk op de knop een leerwerkplan op maat, bestaande uit een set met competentiegerichte leerwerkopdrachten met bijbehorende leercontent: in dit voorbeeld een 3-tal leerwerkopdrachten (gele blokken).


De Leerwerkopdrachten geven richting en input om de gewenste competentie te ontwikkelen, zijn een 'format' voor feedback (TOP's & TIP's) en een rekenmodel voor het geven van een 1-2-3 vaardigheidsscore (score 3 is de hoogste score).

We hanteren hierbij het 70-20-10 principe:

  • 70% leert men door-te-doen
  • 20% door samen met anderen
  • 10% halen zij uit de theorie.

Met elke score op een leer/werkopdracht overbrugt de deelnemer weer een stukje van zijn/haar ontwikkelkloof naar de functie-eisen.

leercontent ontwikkelopdrachten werkopdrachten

Een Leerwerkopdracht koppel je aan lesmateriaal, zoals een kennistest, video, werkinstructie, leskaart en e-learning.

Door het leerproces te volgen, zie je op het platform precies hoe de medewerkers ervoor staan.


Werkplekleren vraagt om een gezonde leercultuur, waar iedereen elkaar helpt en ondersteunt. Daarbij past natuurlijk de certificaatuitreiking met de bereikte ontwikkelresultaten. Een feestje op zich!


Bij DPP2 koppelen we het werkplekleren aan het onderwijsdossier voor het behalen van erkende scholingscertificaten

Tijd om verder alles te ontdekken over DPP2-Werkplekleren?

Plan een interessegesprek, (mail) met Douwe Polstra

Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen