De Lerende Cultuur stimuleert leren, innoveren en beter presteren

De Lerende Cultuur stimuleert leren, innoveren en beter presteren

De Lerende Cultuur als basis voor leiderschap, ontwikkeling en innovatie

De Lerende Cultuur geeft medewerkers meer energie en passie voor het leren en werken. Het belang hiervan is groot, omdat het gaat om de toekomst van medewerkers, klanten en organisatie. 

Dat motivatie een zorgpunt is, bewijzen de onderzoeken van Gallup: 

Ook in Nederland zijn de cijfers niet beter....

Stel dat je als organisatie stuurt op motivatie en daardoor 1% extra productiviteit wint, wat levert dat op? Enorm veel! De Lerende Cultuur is daarvoor een prachtig mechanisme omdat het én de passie van medewerkers doet toenemen én de prestaties doet verbeteren. Beide voordelen versterken elkaar in een opgaande curve.Hoe ontwikkel je een Lerende Organisatie & Cultuur?

Via onze meetmethode DPP2 brengen we aan de hand van vijf segmenten de Lerende Organisatie in kaart. De methodiek is gebaseerd op publicaties van Peter Senge en Josh Bersin, alsmede onze jarenlange praktijkervaring in het veld. Elk segment werkt stimulerend door op andere segmenten. De Lerende Cultuur zelf, meten we op 6 gebieden en op basis van 40 criteria, aan de hand van een enquête met vragen. 

Ontdek en gebruik de groeipotentie van het lerende vermogen

Groei van de Lerende Organisatie bereik je in de praktijk ('learning by doing'). DPP2 biedt daarvoor begeleiding & tools op strategisch, tactisch en operationeel niveau.


Het verbeteren van de Lerende Organisatie & Cultuur is voor alle betrokkenen als visie en werkproces super waardevol!

Ontdenk jouw mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden?

Weten wat de Lerende Cultuur doet met jouw organisatie? Als strategisch speerpunt! Welk groeipotentieel jij nog kunt aanboren? We stellen van harte een kennismakingsgesprek voor. Ieders tijd is kostbaar. We ontdekken snel genoeg wat een structureel hoog leervermogen doet met jouw medewerkers, klanten en organisatie!

We zijn goed bereikbaar via 06 - 212 44 332 | d.polstra @2bimproved.nl


Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen