Voordelen van de Lerende Organisatie

Lerende Organisaties presteren significant beter dan niet-Lerende Organisaties

Toegevoegde waarde van de Lerende Organisatie

Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Medewerkers zijn op alle lagen en in elke discipline, structureel betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie en zichzelf.

Organisaties realiseren hun doelen sneller, beter en duurzamer.

Organisaties ontwikkelen een cultuur van coachend leiderschap en van lerend groeien, waardoor de werksfeer verbetert en daarmee ook de verloop/verzuim-cijfers.

Organisaties boeken financiële voordelen in termen van kostenreductie en meer productiviteit op tal van vlakken, zoals KPI's, kwaliteit, veiligheid, etc.

Organisaties zijn flexibeler, weerbaarder en betekenisvoller voor het personeel en de omgeving.

Lerende Organisaties presteren significant beter

 interne & externe tevredenheid - productiviteit - kwaliteitskosten - HR-kosten - veiligheid


De effecten van leren in organisaties

Bevlogen en betrokken medewerkers leren beter, presteren beter en voegen zodoende waarde toe aan de organisatie en henzelf. Daarbij opgeteld de ROI-resultaten van casussen maakt dat Lerende Organisaties significant beter presteren, o.a. op de volgende gebieden:

  • Betere processen, meer productiviteit, lagere kosten (10% - 30%)
  • Betere kwaliteit en veiligheid, betere werkomgeving en lagere (faal)kosten (10% - 30%)
  • Concrete opbrengsten (ROI) per casus (3 - 12 maanden)
  • Grotere efficiëntie en effectiviteit op werkplekken (10% - 30%)
  • Grotere flexibiliteit gecombineerd met contineous improvement van binnenuit
  • Besparing op (ineffectief) opleidingsbudget (10% - 50%)
  • Minder verzuim en personeelsverloop (10% - 30%)


null
null

Voor meer informatie ga naar site van Josh Bersin en/of zijn studie over de Learning Culture