Voordelen van de Lerende Organisatie voor mensen en organisaties

Generieke voordelen

Lerende Organisaties sturen structureel op het ontwikkelen van professionele, flexibele en enthousiaste medewerkers, met als effect dat zij daardoor:  

 • beter anticiperen op veranderende marktomstandigheden
 • gemakkelijker (technologische) veranderingen adopteren
 • beter zijn dan de concurrentie
 • prestaties voortdurend verbeteren
 • een aantrekkelijke werkgever zijn
 • MVO principes voortdurend waarmaken


Lerende Organisatie realiseert ook belangrijke financiële voordelen, als basis voor continuïteit 

Concrete voordelen

Tijdens het leren in teams ter ontwikeling van het Persoonlijke Meesterschap, onderzoeken de teamleden welke prestatieverbeteringen  in termen van KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) mogelijk zijn. 

Het stellen van deze casusdoelen, het leren en het teamwork leiden steevast tot verbetering van de KPI's per casus.  De optelsom van al deze verbeteringen, betekent verbetering van de organisatie en haar positie in de markt.


Josh Bersin heeft  wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de Lerende Organisatie aanpak. Het blijkt dat Lerende Organisaties bedrijfsmatig* scoren op het gebied van:

 • Betere processen, meer productiviteit, lagere kosten (10% - 30%)
 • Betere kwaliteit en veiligheid, betere werkomgeving en lagere (faal)kosten (10% - 30%)
 • Grotere efficiëntie en effectiviteit op werkplekken (10% - 30%)
 • Besparing op (ineffectief) opleidingsbudget (10% - 50%)
 • Minder verzuim en personeelsverloop (10% - 30%)
  [Bron: Josh Bersin]

*Naast de bedrijfsmatige voordelen, resulteert de Lerende Organisatie aanpak ook in tal van voordelen voor individuele medewerkers 


"Lerende Organisaties presteren significant beter presteren dan niet-Lerende Organisaties"