Lerende projecten, de beste interne leer- en verbetersystematiek

Lerende projecten, de beste interne leer- en verbetersystematiek

Wat lerende projecten zijn en waarom ze zo goed werken

Inleiding

Projecten zijn er altijd… en het worden er steeds meer… 

Bedrijven moeten continu mee veranderen om gelijke tred te houden met de snelle ontwikkelingen in de markt. 

Wendbaarheid en flexibiliteit (ook wel: Agility) zijn de grote toverwoorden waar het allemaal om draait.

Maar kunnen de medewerkers en hun leidinggevenden deze ontwikkelingen nog bijbenen? Aan de jaarlijkse verzuimcijfers van het UWV zien we dat de werkdruk een toenemend probleem vormt voor het werk. Geldt dat ook voor projecten?

Zo ja, dan bedreigt dat de toekomst van de organisatie.

Zoals Darwin al aangaf: 

“Niet de sterkste soort overleeft, maar de soort die zich het beste aanpast.”

Creëren projecten extra werkdruk?

Als directie, managers en projectleiders projecten te veel ‘pushen’, dan ervaren betrokkenen al snel een drukkend ‘TOP-DOWN karakter’.

Dit is helaas een valkuil omdat deze druk, averechts werkt op de betrokkenheid, eigenaarschap, inspiratie en interesse van de deelnemers…

De geluidloze vraag die medewerkers zich dan stellen is: 

“Wat een drukte en wat schieten wij er eigenlijk zelf mee op?” 

Als de mensen er niet achter staan, dan wordt de projectdruk alsmaar groter….

Een vicieuze cirkel?


Lerende projecten werken inspirerend, motiverend, van binnenuit oplossingsgericht en dus zoveel beter!

Bij lerende projecten staat ‘de mens’ en het ‘lerende team’ op de 1e plaats. 

Dat is al een heel ander vertrekpunt en voelt gelijk al anders aan! De mens op de 1e plek. Zij verrichten het uiteindelijke werk. Zij moeten erachter staan. Niet alleen maar samen, in teamverband.

Bij de opzet van het lerende project worden zoveel mogelijk medewerkers betrokken, met de vraag welke ideeën en bijdrage zij willen leveren om het projectdoel te realiseren? 

Waar projecten soms door altijd dezelfde medewerkers worden gedragen, wordt de last breder verdeeld. Vele handen maken licht werk.

Er wordt vervolgens gevraagd, wat zij voor het succes nodig hebben? Hoe ze samen willen werken in het team en welke nieuwe kennis en vaardigheden ze daarbij willen ontdekken? En wat het voor henzelf moet opleveren?

Op basis van de antwoorden en met hulp van een gestandaardiseerd draaiboek wordt het project/teamproces gestart en opgevolgd. BOTTOM UP. De organisatie faciliteert en helpt het team.

De realisatie van het projectdoel is het logische gevolg van het teamleerproces. 

Oplossingen door medewerkers in teamverband bedacht, zijn beter, werken duurzamer en worden sneller geïmplementeerd.

De mening van medewerkers die je hoort is: “Dit maakt het werk interessant!” 

Als je zo periodiek lerende projecten lanceert en afrondt, ontstaat er een wendbare, flexibele cultuur en een zichzelf ontwikkelende Lerende Organisatie.

Dezelfde schakels van de vicieuze cirkel zijn nu omgestapeld in de vorm van een opgaande spiraal van kostenbesparing en toenemende productiviteit.

 

Wil jij projecten slimmer benaderen en insteken voor meer draagkracht, gemotiveerde projectteamleden en succesvolle realisatie?  

Plan een afspraak met ons en maak kennis met het handboek voor lerende projecten.

Investeer een waardevol moment voor je organisatie, medewerkers en hun toekomst!

Jan Olav Smit & Douwe Polstra

Inspiratie, samen leren, samenwerken, storytelling, BOTTOM UP oplossen van casussen, eigenaarschap, betrokkenheid, systeem denken, continu verbeteren, zijn de toverwoorden van de Lerende Organisatie.

Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen