Van druk, druk, druk naar groei

Het inspirerende antwoord op organisatie-, personeels- en verbeterdruk

Inleiding 

Last van organisatiedruk? Volle agenda's? Veranderdruk ten gevolge van invoeren nieuwe systemen? Auditdruk tengevolge van nieuwe regelgeving? Last van lange projectdoorlooptijden? Van 'files' in de organisatie?

Grote kans dat de betrokkenheid en energie bij medewerkers afnemen of erger dat ze uitvallen of vertrekken.

En dat levert weer extra druk op en voor je het doorhebt, zit je in een vicieuze cirkel.


Herkenbaar?Lerende Organisatie als oplossing

Misschien heb je al eens gehoord of gelezen over de Lerende Organisatie*? 


Soft? … “Denk van niet.

Populair? … “Steeds meer organisaties ontdekken de mogelijkheden

Belangrijk? … “Ja, superbelangrijk. En waarom? Dat vertellen we je graag!

De Lerende organisatie is een organisatie/ontwikkelmethodiek, waarmee organisaties slimmer en beter met druk in de organisatie omgaan, door meer (ontwikkel)potentieel van medewerkers te activeren.... 

Dan dragen (veel) meer schouders de toekomst van het bedrijf......

En deelnemers voelen zich ook nog eens meer betrokken, ontwikkelen zich verder en al met al nemen de negatieve effecten van druk op de organisatie af...

Win-win-win

Da's mooi... en hoe werkt het?

Op hoofdlijnen als volgt:


Uitgebreid onderzoek over de effecten van de Lerende Organisatie door Josh Bersin** toont de onderstaande resultaten:

 

Interessant? Wil je meer weten over hoe de Lerende Organisatie in detail werkt? 

Dat kost je slechts één uur van je kostbare tijd.

Binnen één uur en heb je de code gekraakt.

Een afspraak plan je met ons via deze link: contactpagina.


Een kleine waardevolle investering in tijd met een positief rendement voor jaren!


Met lerende groet,

Jan Olav Smit / Douwe Polstra

*  bron: Peter Senge

** bron: Josh Bersin.

Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen