Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Realisatie  Lerende Organisatie via tools & modellen

DPP2 de complete aanpak voor de Lerende Organisatie

DPP2 programma & tools 

DPP2-tools en didactische modules ondersteunen de 'Lerende Organisatie'  zich stap voor stap te ontwikkelen in de gewenste richting. 

Onderstaande formule geeft inzicht in welke interventies het meest effectief zullen zijn en waarom.   

null

DPP2-ondersteuning omvat workshops, training-on-the-job en content. Hieronder staan de belangrijkste DPP2-tools en didactische modellen opgesomd.


null

Lerende Organisatie, Modellen & Agile SAFe

  In dit programma worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Inleiding in de visie en werking van de 'Lerende Organisatie'
  • Hoe doelen vertalen naar leren en ontwikkelen in een Agile/Safe-concept
  • Toegepaste didactische modellen
  • Hoe de Lerende Cultuur te ontwikkelen
  • Criteria en werking van de 'Lerende Organisatie'-formule
  • Ambitie
  • Projectmanagement & Agile-Programmering
  • Reflectie en visievorming op de organisatie

Dit programma duurt twee dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.

De 5 disciplines Peter Senge: Persoonlijk Meesterschap Teamleren Gedeelde visie Mentale Modellen Systemisch denken

null

Van Canvas naar Epics & Features

   In dit programma worden de volgende onderwerpen behandeld:
   • Inleiding in de visie en werking van de 'Lerende Organisatie'
   • Hoe organisatiedoelen te definiëren (Agile-Epics)
   • Hoe Epics te vertalen naar casussen (Agile Features)
   • Didactische modellen voor Team- & Praktijkleren
   • Projectmanagement binnen een team
   • Hoe een pilotteam op te zetten

Dit programma duurt twee dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.

null

null

Lerende Cultuur

  In dit programma worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Inleiding in de visie en werking van de 'Lerende Organisatie'
  • Hoe de 'Lerende Organisatie'-scan werkt
  • Analyse en evaluatie van de resultaten
  • Hoe verbeterkansen en effecten te filteren (ROI)
  • Hoe een verbeterplan voor de Lerende Cultuur op te stellen"

Dit programma duurt drie dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.

null


Training Coachend Leiderschap

In dit programma wordt het belang van Coachend Leiderschap in de leercultuur behandeld.

Daarnaast worden coachende vaardigheden getraind en ontwikkeld op basis van behoefte in sessies van twee uur. Er zijn praktijkopdrachten om de theorie te borgen en er worden voorbeelden gegeven van coachende vaardigheden, zoals:

 • het geven van feedback
 • empathie tonen
 • het voorbeeld zijn
 • proactief zijn
 •  inspireren.

Dit programma duurt maandelijks één dagdeel. Vraag naar de beschikbare opties.  nullTraining Teamleiderschap & Teamleren

Het didactische model van DPP2-teamleren is ontworpen om al lerend doelen te realiseren door middel van casussen. Het model gebruikt het casus-implementatie-stappenplan, gebaseerd op de Agile methodiek, om dit te bereiken. 

De kern van teamleren bestaat uit de volgende elementen:

 • eigenaarschap nemen
 • persoonlijk meesterschap ontwikkelen
 • leren, experimenteren en ontdekken
 • gebruik van het decor voor backlogs en voortgangsresultaten
 • toepassing van templates voor contentontwikkeling
 • gebruik van het 2BImproved-dataplatform voor praktijkleren en borgen. 

De ROI van elke casus wordt berekend om de effectiviteit van het teamleren te meten. Certificering van teamleiders en teamleden is tot slot een mooie optie om hun kennis en vaardigheden op dit gebied te valideren.

Dit programma duurt vier dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.


null


Begeleiding LPT's met hun casus on-the-job

Begeleiding bij de samenstelling van het Lerend Praktijk Team is beschikbaar om ervoor te zorgen dat het team efficiënt en effectief kan functioneren.

De begeleiding van het gehele teamleerproces van één casus duurt 100 dagen en omvat het leveren van tools en content om het team te helpen bij het realiseren van het casusdoel. 

De ROI van de casus wordt gemeten om te bepalen in welke mate het teamleerproces effectief is geweest en het doel is gerealiseerd.

Dat programma omvat 1 dagdeel begeleiding per 2 weken. Vraag naar de beschilbare opties. 


nullTraining Praktijkleren

Het didactische model van praktijkleren is gericht op werkplekleren, persoonlijk meesterschap en borging.

Het maakt gebruik van het 70-20-10 leren, waarbij 70% van het leren plaatsvindt door middel van ervaringen op de werkplek, 20% door middel van interactie met anderen en 10% door middel van formeel leren. Samen leren met buddy's (Peer2Peer) en praktijkbegeleiders is een belangrijk onderdeel van dit model, evenals het geven en ontvangen van feedback in het leerproces.

Instructiegeven volgens het model TWI kan ook worden gebruikt om deelnemers te helpen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden. Competentiegericht leren, meten en borgen zijn belangrijke aandachtspunten om ervoor te zorgen dat deelnemers de benodigde vaardigheden beheersen. 

Het DPP2-materiaal, zoals leerwerkopdrachten, leskaarten, werkinstructies en het 2BImproved-dataplatform, worden gebruikt om dit te ondersteunen. 

Certificering van deelnemers en praktijkopleiders hoort er standaard bij  om hun kennis en vaardigheden op dit gebied te valideren.

Dit programma duurt vijf dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.  


null


Competentieleersysteem voor ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap

Het competentiegerichte leermodel voor Persoonlijk Meesterschap is gericht op het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om persoonlijk meesterschap te bereiken. 

Dit gebeurt door middel van het inrichten van een database met inspiratie-kaarten per competentie. HIerbij wordt naadloos aangesloten op het HR-systeem.

Medewerkers kunnen daarmee hun competenties op maat van de behoefte ontwikkelen. 

Door middel van competentiescores wordt gemeten in hoeverre een leerdoel is gerealiseerd, zoals het behalen van een functieniveau of ander doel. Deze scores worden realtime geborgd in een  persoonlijk portfolio.

Het inrichten van een compleet competentieleersyteem dat aansluit op het HR-systeem omvat 8 - 16 dagdelen. Vraag naar de opties.  

null2BImproved platform & support

  Het 2BI-platform is ontworpen om de effectiviteit van leerprocessen te meten en te sturen. Het biedt verschillende tools en functionaliteiten om dit te ondersteunen, waaronder:
  • Een platform voor de ontwikkeling van een Lerende Cultuur
  • Een platform voor Teamleren
  • Een platform voor Praktijkleren (gebaseerd op het 70-20-10 model)
  • Een platform voor het uitvoeren van casussen en het meten van KPI's
  • Een platform voor Persoonlijk Meesterschap
  • Een platform voor MBO praktijkleren
  • Een competentiestructuur voor het meten van vaardigheden en kennis
  • Functie-, skill- en doelenmanagement om te helpen bij het bepalen van leerdoelen en het opleiden van medewerkers
  • Bibliotheken met op maat gemaakte en generieke content om te helpen bij het ontwikkelen van leerprogramma's
  • Een platform voor rapportages om de vorderingen en resultaten te volgen
  • Een platform voor certificering om kennis en vaardigheden te valideren.

Het licentiemodel biedt toegang tot het platform en omvat helpdesksupport om te helpen bij het gebruik ervan. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van het licentiemodel en de bijbehorende helpdesksupport.

null