Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Hoe werkt de Lerende Organisatie in de praktijk?

De toolbox DPP2 is het gereedschap om de Lerende Organisatie uit te bouwen

DPP2 als routekaart en toolbox

Om als Lerende Organisatie te groeien zijn kennis-kunde-competenties nodig. 

Onze DPP2-methode geeft daarbij uniformiteit, snelheid, richting en inhoud.


Zoals een timmerman een gereedschapskist nodig heeft, zo heeft de Lerende Organisatie een toolbox nodig. Goed gereedschap is het halve werk!

null

Doelen vertalen in leercasussen

Via de DPP2 aanpak laten strategische, tactische en operationele doelen zich praktisch vertalen naar casussen voor Lerende Praktijk Teams. De aanpak bestaat uit de volgende elementen:

 • SWOT analyse 
 • Prioritering op basis van wensen op het strategische, tactische en operationele niveau
 • Doorlooptijden maximaliseren op 100 dagen
 • Mulitidisciplinaire samenstelling van de teams

Vraag naar de mogelijkheden tot het organiseren van onze canvassessies

nullnull

Praktijkteams realiseren lerend organisatiecasussen

Lerende Praktijk Teams zijn de motoren van de Lerende Organisatie. DPP2 biedt een aanpak om teamleren vorm en inhoud te geven via:

 • Structuur van leren en experimenteren met autonomie, eigenaarschap en via samenwerken
 • Methodiek om casussen uit te werken in 'best practice' oplossingen
 • Methodiek om casussen te realiseren via competentiegericht praktijkleren

Vraag naar de inspirerende training voor (aspirant) Teamleiders van Lerende Praktijk Teams. 

nullnull

Persoonlijk Meesterschap bij alle medewerkers

Deelnemers en medewerkers leren continu. DPP2 ondersteunt persoonlijke meesterschap via:

 • Structuur en content voor teamleren en individueel leren
 • Meting van de leerprestaties (portfolio)
 • Bibliotheek (500+) aan inspirerende leerkaarten en modules
 • Structuur voor Peer2Peer leren (in tweetallen)
 • Helpdesk en coaching op afstand
 • Trainingen op aanvraag

 Zie voor meer content onze content-site van DPP2

null


2Bimproved platform voor casus-gericht teamleren en praktijkleren

Een digitaal platform maakt het mogelijk om structureel aan de Lerende Organisatie te bouwen. Een platform geeft hiervoor belangrijke structuur, overzicht en standaardisatie. Ons platform 2BImproved is hiervoor gebouwd en faciliteert:

 • Competentiegericht leren en meten
 • Individueel leren
 • Praktijkleren (70-20-10)
 • Functie-, skill- en doelenmanagement
 • Bibliotheken aan content op maat en generiek
 • Teamleren en Peer2Peer leren
 • Monitoren en rapporten
 • Certificering en waardering

Vraag een gratis demo aan van 2BImproved

nullcompetentiesysteem

Start eenvoudig een casus en boek op korte termijn resultaat

Stap 1 Lerende Organisatie rond de casusgerichte aanpak

Formuleer een casus met een doorlooptijd van 100 dagen

Stel een multidisciplinair team samen en verbindt deze met een eigenaar (initiatiefnemer of expert).
Stap 2 Lerende Organisatie rond de casusgerichte aanpak

Start het teamleerproces en doorloop het 20 stappen plan (decor)

Het team leert, experimenteert en vindt de beste oplossing voor de casus. De eigenaar geeft een 'go'.

Stap 3 Lerende Organisatie rond de casusgerichte aanpak

Implementeer de casus in de organisatie

Het team implementeert de casus via praktijkleren bij de collega's en op alle van toepassing zijnde werkplekken.
Stap 4 Lerende Organisatie rond de casusgerichte aanpak

Monitor en stuur bij

Het team monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig.
Stap 5 Lerende Organisatie rond de casusgerichte aanpak

Borg, evalueer en vier de resultaten

Het team realiseert de casus. De persoonlijke ontwikkeling wordt in kaart gebracht en gecertificeerd.