Lerende Organisatie Tools & Programma's

Onmisbaar voor de voortgang in elke Lerende Organisatie

DPP2 Tools & Programma's 

DPP2-tools en programma's ondersteunen Lerende Organisaties in hun ontwikkeling en realisatie van doelen. 

Hieronder staan de belangrijkste DPP2-tools en didactische modellen voor de Lerende Organisatie opgesomd.


null

Workshop Lerende Organisatie

   In dit programma worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dit programma duurt 2 dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.

null

nullTeamleren

Dit programma leidt ertoe dat teamleiders en teamleden van lerende projecten succesvol zijn. Het gaat hier om het aanleren van:

 • Teamleiderschap in het begeleiden van lerende projecten (blog)
 • Het toepassen van tools, content en methodieken
 • Het definiëren van de KPI's van de casus (feature)
 • Werken en leren in teamverband 
 • Oplossen van de feature in stappen dmv leren en ontdekken
 • Implementeren van de oplossing via werkplekleren in de praktijk
 • Registreren Persoonlijke Ontwikkeling in eigen portfolio
 • Vieren van de resultaten en certificeren van de leerprestaties

Het trainingsprogramma Lerende Projecten duurt 4 dagdelen. 

Het begeleiden van lerende projecten on-the-job is afhankelijk van de behoefte per feature, gemiddeld 1 dagdeel per 2 weken.

Vraag naar de beschikbare opties.null


null

Praktijkleren

Het bedenken van goede oplossingen voor het realiseren van organisatiedoelen is (1), het implementeren ervan in de praktijk is (2).

Dan pas is een lerend project afgerond en geborgd.  

In dit programma leren leidinggevenden en (praktijk)begeleiders hoe je het leren in de praktijk begeleid naar het doel en succeservaringen oogst. 

Iedereen in de organisatie doet mee en voelt zich betrokken. De onderstaande inzichten en vaardigheden worden in dit programma verkregen:

 • Coachende vaardigheden van medewerkers rond het leren
 • Instructiegeven (TWI-methode)
 • Omgaan met feedback en weerstand
 • Werken met praktijk/leeropdrachten (blog)
 • Sturen op het overbruggen van idividuele leer-'gaps' naar (leer)doelen
 • Vieren van de leerresultaten en certificeren van de leerprestaties

Dit programma bestaat uit 4 dagdelen. Vraag naar de beschikbare opties.  

null
null


Monitoren Lerende Organisatie

  Het 2BImproved-platform helpt organisaties om de competentieontwikkeling van hun medewerkers op een (intrinsiek) motiverende manier te plannen, te monitoren, te meten en te borgen. 2BImproved biedt daarvoor de volgende functionaliteiten:
  • Ontwikkelen van een visie op de Lerende Organisatie, zó dat medewerkers zich vanuit (intrinsieke) motivatie ontwikkelen ter realisatie van de (afdelings)doelen van de organisatie (richten).
  • Aanleggen van tabellen bestaande uit (meetbare) competenties en gedragsvoorbeelden met criteria in aansluiting op het HR-systeem en de van toepassing zijnde vakgebieden en vakvaardigheden van alle werkplekken (inrichten fase 1).
  • Aanleggen en selecteren van competentiegerichte leer/werkopdrachten met leercontent voor het praktijk/werkplekleren (inrichten fase 2).
  • Koppelen van competentiegerichte leercontent aan medewerkers op basis van hun intrinsieke leerbehoefte en het realiseren van actuele bedrijfs- en afdelingsdoelen (inrichten fase 3).
  • Uitvoeren, begeleiden en monitoren van de leerprogramma's in de praktijk van het werk (verrichten).
  • Het monitoren en plannen van het praktijkleren (blog)
  • Het (automatisch) aanvullen van deelnemer-portfolio's in de opbouw een ieders 'Persoonlijk Meesterschap'
  • Het meten van competenties, vaardigheden en kennis in relatie met het %-beheersing van de gekoppelde doelen (blog)
  • Het genereren van rapportages rond het 'doelenmanagement' met 'gap analysis' per doel
  • Het uitbouwen van bibliotheken met leercontent per competentie
  • Het genereren van rapportages rond vorderingen en resultaten
  • Het certificeren van opgedane kennis en getoonde vaardigheden per medewerker.

Neem contact op voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende helpdesksupport.

null

null