Teamleren, de innovatieve motor van de Lerende Organisatie

Teamleren, de innovatieve motor van de Lerende Organisatie

Leidinggevenden en stafmedewerkers aan het stuur

Leidinggevenden en stafmedewerkers hebben veel potentie om de organisatie te helpen innoveren. Maar hoe benut je dat potentieel?

Het antwoord is via Teamleren.

Via Teamleren worden organisatievraagstukken (casussen) door Lerende Praktijk Teams (LPT) opgelost en geïmplementeerd. Een LPT is multidisciplinair samengesteld voor een periode van ongeveer 100 dagen en wordt begeleid door een Teamleider. Elke leidinggevende of stafmedewerker komt in principe hiervoor in aanmerking.

De casussen worden meestal geïnitieerd door het management. De oplossing van de casus wordt geimplementeerd en geborgd door middel van Praktijkleren. Onderstaand plaatje geeft deze verticale lijn van initialisatie, innovatie en implementatie via leren weer:


In de praktijk zien we dat teamleider en team veel energie halen uit het mogen inzetten van hun potentieel en inzichten om de casus tot een succes te maken. Onze DPP2 Toolbox voor Teamleren geeft hen daarbij houvast, richting en inspiratie.


DPP2-Routeplan voor Teamleren

Leidinggevenden en stafmedewerkers hebben veel potentie voor innoveren en leren

Breng hen in stelling via Teamleren

Wetenschappelijk is aangetoond dat lerende organisaties tientallen procenten beter presteren omdat medewerkers hun professionaliteit, kwaliteit en prestaties continu op een lerende manier vergroten.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we graag meer informatie.

We zijn goed bereikbaar via 06 - 21 24 43 32 | Douwe Polstra | d.polstra@2bimproved.nl


Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen