Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

LEREN & VERBETEREN IN LERENDE ORGANISATIES 

DPP2-Tools & Framework voor Lerende Organisaties

Lerende Organisaties floreren beter

Waarom zijn leren & verbeteren cruciaal voor de toekomst van medewerkers en organisaties?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat medewerkers in organisaties blijven leren en zich blijven ontwikkelen. Hieronder zijn enkele van de belangrijkste redenen opgesomd:

 • Het bieden van een adequaat antwoord op de veranderende marktomstandigheden: De markt verandert voortdurend en organisaties moeten zich aanpassen om te overleven. Dit betekent dat medewerkers vaardigheden dienen te ontwikkelen die relevant zijn voor de huidige marktomstandigheden.
 • Het soepel meegaan met de technologische veranderingen: Technologie ontwikkelt zich snel en medewerkers zijn genoodzaakt zich te blijven ontwikkelen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en deze in hun werk te kunnen gebruiken.
 • Het beter zijn dan de concurrentie: Organisaties willen zich onderscheiden van hun concurrenten. Dit wordt o.a. bereikt door medewerkers te trainen en te ontwikkelen zodat ze excelleren in hun werk.
 • Het verbeteren van prestaties: Door het blijven leren en zich gericht te ontwikkelen, verbeteren medewerkers hun prestaties, om de productiviteit en kosten op het gewenste niveau te houden.
 • Retentie van medewerkers: Medewerkers die zich blijven ontwikkelen zijn vaak gemotiveerder en meer betrokken bij hun werk. Dit leidt tot een lager verloop en een grotere loyaliteit van medewerkers ten opzichte van de organisatie.


Hoe organiseer het leren rond de bovenstaande doelen duurzaam, slim en effectief?

Op deze vraag biedt 2Bimproved/DPP2 het antwoord. Wij bieden een totaalconcept voor het leren in organisaties. DPP2 brengt 4 succesgebieden van leren met elkaar in balans:

 • Doelgerichtheid en (Agile) implementatie van het leren
 • Praktijkteams die als lerende teams de kar trekken
 • Praktijkleren op werkplekken zodat leeroplossingen tot in de details worden aangeleerd
 • 2BImproved voor het monitoren, meten en borgen van het leren

De DPP2-filosofie is gebaseerd op de 5 diciplines van de Lerende Organisatie [bron: Peter Senge], intrinsieke motivatoren van mensen [bron: DAniël Pink] en een flexibele (agile) manier van implementeren. Daarmee combineer je het leren en verbeteren zó dat bovenstaande 5 doelgebieden worden gerealiseerd.

“Toen wij kozen voor de aanpak van de Lerende Organisatie ging er een nieuwe wereld voor ons open, waarin leren, ontwikkelen en verbeteren in een effectiever, efficiënter en aantrekkelijker daglicht kwamen te staan”


Wat is een Lerende Organisatie?

In 1990 heeft Peter Senge in De vijfde discipline een theorie ontwikkeld over het veranderen en het leren van mensen in organisaties. Vrij vertaald zijn volgens deze theorie in een lerende organisatie mensen voortdurend bezig om hun capaciteiten te verbeteren (te leren) om datgene te bereiken wat ze echt willen. In een lerende organisatie worden nieuwe ideeën en collectieve ambities aangemoedigd. Deze worden continu afgemeten aan de organisatiedoelstellingen. [bron Wikipedia].

De 5 disciplines Peter Senge: Persoonlijk Meesterschap Teamleren Gedeelde visie Mentale Modellen Systemisch denken

De sterkte van deze aanpak is dat innovatie, motivatie en leren altijd samengaan. Daarbij komen alle intrinsieke motivatoren samen [bron: Daniel Pink - Drive]. In de Lerende Organisatie staan medewerkers centraal en krijgen ze de ontwikkeling die ze zelf ondersteunen en die het meest belangrijk is voor de organisatie op dat moment. Dit gebeurt systematisch en op een continue basis."


“Een niet-lerende organisatie laat fundamentele en praktische steken vallen op ontwikkelgebied van medewerkers, met hoge faalkosten tot gevolg”

DPP2 heeft een lijst van de top-17 aan vermijdbare faalkosten en groeikansen op het gebied van het ontwikkelen van medewerkers en organisaties beschikbaar. Bent u geïnteresseerd? Vraag deze lijst vrijblijvend aan via onze contactpagina.

Eén van de 17 voorbeelden: “Circa 20% van de medewerkers verandert jaarlijks van baan. Zo verdwijnt opgebouwde expertise, kritische capaciteit en er ontstaat een nieuw wervingsprobleem. Een Lerende Organisatie biedt onder andere hiervoor interessante oplossingen.


Waaruit bestaat de DPP2-aanpak?

Op basis van  jarenlange ervaring in trainingen, opleidingen en leren in organisaties, hebben wij de filosofie van de Lerende Organisatie vertaald naar een praktische aanpak bestaande uit een standaard methodiek, een platform, tools en leercontent. We noemen dit totaalpakket: DPP2.

De geïntegreerde DPP2-aanpak sorteert met elke leeractiviteit een 'multiple-effect' op de onderstaande drie assen:"

null


 DPP2 bestaat uit twee onderdelen: een methodiek/framework en een toolkit.

 

DPP2-implementatiemethodiek (framework) van de Lerende Organisatie

Het DPP2-organisatieframework ondersteunt organisaties bij het implementeren van de principes van de Lerende Organisatie, zó dat de organisatie haar verbeterdoelen steeds op een lerende manier realiseert en borgt.

“Een repeterende manier van leren en innoveren volgens de Lerende Organisatie wordt routine waardoor het zelflerende vermogen van binnenuit de medewerkers en hun leidinggevenden toeneemt.”

De DPP2-aanpak werkt zoals gesteld op basis van de 5 disciplines van de Lerende Organisatie, gecombineerd met de toepassing van  Agile SAFe implementatie-technieken:null


Verklaring van de fasering en begrippen (van boven naar beneden):

 • Formuleren van organisatiedoelen (Epics) en leercasussen (Features)
 • Oplossen van leercasussen/features in 'sprints' door Lerende PaktijkTeams (LPT's)
 • Vertalen van best-practice-taken naar beheersing van vereiste kennis, vaardigheden en gedrag in de praktijk
 • Competentiemeting om leerprestaties te verzamelen in digitale E-portfolio's
 • Monitoren en borgen van best-practice-oplossingen op werkplekken via werkplekleren.


DPP2-Toolkit voor de Lerende Organisatie

Onderdeel van de DPP2-toolkit is de onderstaande implementatieformule. De formule laat zien hoe onderdelen van het ‘systeem’ op elkaar reageren [Systeemdenken - 5e discipline – Peter Senge]. Dit inzicht maakt helder aan welke knoppen je kunt ‘draaien’ om een optimaal effect van leren en ontwikkelen te bereiken. Tools spelen daarbij een belangrijke rol.

null

Voorbeelden: als een organisatie trainingen inkoopt zonder duidelijk organisatiedoel, is het waarschijnlijk dat daarmee geen concreet verbetereffect wordt bereikt. Hetzelfde geldt voor een opleiding die niet wordt ondersteund door een positieve leercultuur of een project dat stagneert ten gevolge van een hoge mate aan 'top-down' aansturing. Etc.

 

De formule Ambitie X Programmering X Leercultuur maakt helder hoe je een zo optimaal effect van leren en ontwikkelen kunt bereiken: 

 • De ambitie zegt iets over de wil om organisatiedoelen te realiseren. Daarbij opgeteld de overtuiging dat dit het beste lukt volgens de aanpak van de Lerende Organisatie. NB Met het succes én de ervaring groeit de ambitie vanzelf.
 • De programmering is de motor van de Lerende Organisatie en bestaat uit een praktische en gestandaardiseerde toepassing van tools en ‘realtime’ monitoring van de voortgang en resultaten.
 • De leercultuur beschrijft hoe de organisatie in al zijn geledingen invulling geeft aan het inspireren en ontwikkelen van medewerkers. 


Via de DPP2-aanpak neemt de effectiviteit van ontwikkelen in organisaties toe als resultante van het doorgroeien in ambitie, programmering en leercultuur!

 

“Durf jij als organisatie de lat hoog te leggen als het gaat om ontwikkelen van medewerkers? Dan heb je ook het goede gereedschap nodig, want dat is het ‘halve werk’. DPP2 biedt dit gereedschap en alle ondersteuning en advies die je nodig hebt".


Geïnteresseerd? Leg contact via onze contactpagina. Van harte welkom!  


Jaar ervaring

Tevreden deelnemers

500+

Tools en Programma's

Meer over de Lerende Organisatie & Praktijkleren

Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Wij zijn specialist in het faciliteren en implementeren van leermodellen volgens de filosofie van de Lerende Organisatie. Het leren in organisaties is onze passie omdat leren een eneriebron van mensen kan betekenen, mits je hiervoor de juiste omstandigheden creëert. Dat is wat we kunnen en dat is waar we bij helpen. Structureel en systemisch zodat de organisatie hiermee zelf verder kan.

Vraag naar meer informatie

Brochure Lerende Organisatie

De  brochure  geeft inzicht in de achtergronden van de Lerende Organisatie en haar toepassingen

Zelfscan Lerende Cultuur

Via de (zelfscan) wordt de Lerende Cultuur van de organisatie gemeten in 7 categorieën.

Opstarten van een pilotcasus

Een casus rond een organisatie- doel wordt gerealiseerd door een lerend team

Via een training van 3 dagdelen leren Teamleiders het aansturen van een Lerend Praktijk Team (LPT)