Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Medewerkers presteren beter in een (zelf) Lerende Organisatie 

Projectcoaching rond leren, presteren en individuele drijfveren

20

Jaar ervaring

1.000+

Tevreden deelnemers

500+

Tools en Programma's

Projectcoaching op 3 niveaus van de (zelf) Lerende Organisatie

Herken je het volgende?

De tijdgeest waarin we leven vraagt continu om (duurzame) organisatie- en mensontwikkeling. Dit wordt door organisaties opgevolgd met het inkopen van cursussen, trainingen,  externe consultants, extra systemen en 'last but not least' via het delegeren van de ontwikkelverantwoordelijkheid aan 'de lijn'. 


Maar zijn dit nu ook de meest effectieve oplossingen? Zowel op de korte als op de langere termijn? 


Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek (Gallup), dat (gemiddeld) maar zo'n 10% van de medewerkers intrinsiek gemotiveerd is voor het werk. 


Bovenstaande urgentie en constatering roepen de vraag op: Wat is nu de beste manier om medewerkers in organisaties te ontwikkelen, zó dat hun motivatie toeneemt en hun prestaties verbeteren?


Daarop bieden wij het antwoord van de Lerende Organisatie. Het is bewezen dat Lerende Organisaties significant beter presteren (zie resultaten studies Josh Bersin). En met reden..


Hoe werkt het? 

De Lerende Organistaie acteert op 3 niveaus (strategisch - tactisch - operationeel) die verticaal tot één geheel met elkaar verbonden zijn. Hoe die niveaus precies (samen)werken staat verderop in deze site beschreven.nullWaarom de aanpak van de Lerende Organisatie zoveel beter presteert?

Dat komt doordat een aantal kritische succesfactoren van motiveren, presteren en inspireren mét het leerproces worden geïntegreerd. Deze elementen ontbreken vaak in de 1e alinea  genoemde oplossingen.

We hebben het dan over: 

  • het inspireren van de medewerkers vanuit intrinsieke motivatie (drijfveren)
  • het koppelen van  persoonlijke ontwikkeling aan het realiseren van organisatiedoelen
  • het meten van de effecten
  • het als team samenwerken vanuit een gedeelde visie
  • het borgen van de bereikte ontwikkeling voor opvolging en continuïteit
  • het bijdragen aan een betekenisvolle toekomst


Inzicht in de werking van de Lerende Organisatie genereert bij managers en leidinggevenden ook meer passie voor het vak van 'mens- & organisatieontwikkeling'! Dit komt omdat men beter de samenhang tussen ontwikkeling, prestatie en menselijke drijfveren gaat begrijpen en daardoor meer grip krijgt op het inspireren van mensen.


Wat wij doen?

Wij coachen de projecten van de Lerende Organisatie op alle niveaus. We maken daarbij gebruik van ons gereedschap DPP2. 'Goed gereedschap is daarbij het halve werk'!

Onze aanpak en methodiek dragen we gaandeweg over aan de (zélflerende) organisatie.


Spreekt deze introductie je aan? Ontdek dan verder en klik op de contactknoppen als je vragen hebt

Verder tref je hieronder in de 'Blogs' een aantal praktijkvoorbeelden aan hoe de systemische aanpak van de Lerende Organisatie in de praktijk werkt.


Veel succes en passie voor mens- & organisatieontwikkeling!

Team 2BImproved voor de Lerende Organisatie

VUCA en de urgentie van leren

We leven in een wereld die steeds sneller veranderd, die steeds complexer wordt en die steeds onzekerder maakt. We noemen die wereld ook wel een 'VUCA-wereld'.

Organisaties en medewerkers moeten zien te overleven in deze 'VUCA-wereld' en het leren vormt daarbij een belangrijk wapen!

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

- Charles Darwin.

De VUCA wereld waarin we leven

nullnull


Kernvragen over de Lerende Organisatie

Wat is een Lerende Organisatie?

Wat is de visie van een Lerende Organisatie?

Wat zijn de 5 disciplines van Peter Senge en hoe werken ze?

Hoe bereik je een Lerende Organisatie?

Hoe realiseer je doelen op een lerende manier?

Hoe start je snel en eenvoudig (leer)casussen?

Waarom wil je een Lerende Organisatie?

Waarom presteren Lerende Organisaties significant beter?

Waarom is het in Lerende Organisaties fijner werken?

Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Over ons

Wij zijn specialist in het faciliteren en implementeren van leermodellen volgens de filosofie van de Lerende Organisatie. Het leren in organisaties is onze passie omdat leren een eneriebron van mensen kan betekenen, mits je hiervoor de juiste omstandigheden creëert. Dat is wat we kunnen en dat is waar we bij helpen. Structureel en systemisch zodat de organisatie hiermee zelf verder kan.

Vraag informatie aan over

Brochure Lerende Organisatie

De  brochure  geeft inzicht in de achtergronden van de Lerende Organisatie en haar toepassingen

Zelfscan Lerende Cultuur

Via de (zelfscan) wordt de Lerende Cultuur van de organisatie gemeten in 7 categorieën.

Opstarten van een pilotcasus

Een casus rond een organisatie- doel wordt gerealiseerd door een lerend team

Training Teamleider LPT

Via een training van 3 dagdelen leren Teamleiders het aansturen van een Lerend Praktijk Team (LPT)