Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

De Lerende Organisatie met 2BImproved:

Hoe je medewerkers in organisaties systemisch en effectief ontwikkelt

Ontwikkelen van medewerkers richting een betekenisvolle toekomst

20

Jaar ervaring

1.000+

Tevreden deelnemers

500+

Tools en Programma's

Het belang van duurzaam ontwikkelen

Als organisaties en hun medewerkers achterblijven in hun ontwikkeling, dan leidt dat vroeg of laat tot:

 1. verlies aan positieve impact van medewerkers
 2. verlies aan rendement van medewerkers
 3. verlies aan flexibiliteit en weerbaarheid
 4. verlies in concurrentiepositie
 5. toenemende personeelskosten
 6. achterblijvende prestaties

Mensen willen  weg van dat wat energie kost en datgene opzoeken wat energie oplevert

Ontwikkelen, een lastig thema?

Wij zien in de praktijk dat veel organisaties worstelen met hun ontwikkelvragen en vraagstukken. Ze ondervinden hierbij hinder van tijd- en capaciteitsgebrek, het vinden van passende oplossingen en het creëren van intern draagvlak. Het één heeft ook met het ander te maken. 

Onderstaand een opsomming van de meest voorkomende belemmeringen rond medewerkersontwikkeling:

 1. gebrek aan vertrouwen in het rendement van trainingen en opleidingen
 2. gebrek aan tijd, de waan van de dag regeert
 3. een ondergesneeuwd besef over het belang van ontwikkelen van medewerkers op de (middel)lange termijn
 4. gebrek aan intern gedeelde visievorming rond mens- en organisatieontwikkeling
 5. systemen die zich steeds meer opdringen ten koste van mensen
 6. verouderde cultuur van organisaties met een te hoog 'TOP DOWN' gehalte

Albert Einstein: Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Ontwikkelsucces draait om mensen

Ontwikkelen is succesvol als je vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie van medewerkers en de ontwikkeling zó stuurt dat medewerkers:

 • het gevoel hebben betrokken te zijn bij de organisatie
 • persoonlijk ervaren dat ze vooruit komen
 • energie krijgen van het (samen) leren
 • trots zijn op hun eigen prestatieverbetering en die van de groep
 • geïnspireerd zijn als ze nieuwe kansen krijgen
 • blij worden van de waardering die ze oogsten 

Een menselijk verhaal, dat al eeuwen zo werkt.

Vanuit deze visie wordt de Lerende Organisatie opgebouwd op basis van 5 disciplines (Peter Senge). 

Strategische belangen

Het is een open deur, dat organisaties die bestaan uit professionele, flexibele en enthousiaste medewerkers, die zich (continu) doorontwikkelen in aansluiting op veranderingen en nieuwe processen: 

 • beter anticiperen op veranderende marktomstandigheden
 • gemakkelijker (technologische) veranderingen adopteren
 • beter zijn dan de concurrentie
 • hun prestaties voortdurend verbeteren
 • aantrekkelijker zijn om voor te werken
 • MVO principes voortdurend waarmaken

Eigenschap 2 Covey: "Begin met het einde voor ogen"

Toepassen van de Lerende Organisatie

Lerende Organisaties baseren het leren en ontwikkelen op de instrinsieke motivatie en talenten van de deelnemers in combinatie met het realiseren van concrete business- en omgevingsdoelen.

Het leren beperkt zich dus niet tot het volgen van een algemeen programma door 'cursisten', maar is gericht op het toevoegen van waarde aan het eigen persoonlijke meesterschap, het team, de organisatie en maatschappij waar iedereen deel van uit maakt (5e discipline van systeem denken). 

Het simultaan dienen van meerdere belangen tijdens het leren, is in onze ogen het geheim van het succes van de methode.

Om hiervoor de structuur aan te leggen en te onderhouden, worden de volgende stappen doorlopen:

 • formuleren van de interne 'klantreizen' en wensen van medewerkers, leidinggevenden, managers en directies: het veelzijdige 'waarom'
 • samenbrengen van 'elk waarom' in een gedeelde visie voor het leren in de organisatie: het 'hoe'
 • trainen en toepassen van lerende-organisatie-methodieken volgens de gedeelde visie: het 'wat'
 • initiëren leercasussen bij (teams van) medewerkers om te leren en de casusdoelen (BOTTOM UP) te realiseren: het 'doen'
 • borgen van leer- en ontwikkelresultaten: het 'meten = weten'
 • waarderen van prestatieverbeteringen als brandstof voor vervolgcaussen: het 'vieren'


"We willen dat alle medewerkers steeds meer impact krijgen op de bedrijfsprestaties"

Bereiken van impact bij medewerkers

Je kunt zeggen, dat het in de Lerende Organisatie draait om 'impact' van medewerkers op de bedrijfsprestaties. 

Hoe groter de impact van medewerkers, hoe beter de resultaten en hoe voldaner men zich voelt!


Dat dit geen vanzelfsprekendheid is zien we terug in publicaties over werkdruk, ziekteverzuim en burnout.

null


Impact van medewerkers ontstaat, als je als organisatie 'systemisch' weet te schakelen op het 'heilige vuur' van medewerkers, hun ontwikkeling en hun (intrinsieke) betrokkenheid bij de bedrijfsprestaties.

Het doelgerichte leren is een katalysator voor verbeteren van iedereen en elke situatie

Onmisbaarheid van tools

DPP2 biedt een compleet pakket aan content en tools voor de Lerende Organisatie. Dit pakket is ontstaan uit jarenlange begeleiding van mens- en organisatieontwikkeltrajecten.

Content en tools zijn onmisbaar in de Lerende Organisatie omdat ze richting geven, inspireren en tijdwinst opleveren. Het ontwikkelen van tools en content tijdens leerprojecten wil je vermijden, omdat stagnaties, onduidelijkheid en lange doorlooptijden funest zijn voor de voortgang, betrokkenheid en het commitment van de deelnemers. 

De tools en content van DPP2 zijn als onderstaaand ingedeeld en 'realtime' beschikbaar:

 • canvasinstrument om doelen te vertalen naar leercasussen
 • spel voor het ontdekken van individuele talenten en 'heilige vuren'
 • programma, templates en platform voor Teamleren
 • programma, templates en platform voor Praktijkleren 
 • platform voor Persoonlijke Ontwikkeling (1000+ modules en leerkaarten)
 • platform voor monitoring, borging en rapportage
 • structuur voor intern certificeren

Tools zijn onmisbaar voor de Lerende Organisatie

Geïnteresseerd?

Maak hier een afspraak, van harte welkom!

Visie op leren (Why)

 • Verbeteren als medewerker
 • Verbeteren als team
 • Verbeteren als organisatie
 • Betekenisvol werken

Support (How)

 • Advies & Support
 • Training & Workshops
 • Monitoring & Rapportages
 • Certificering

Instrumenten (What)

 • Modellen
 • Templates
 • Content & Spellen
 • Platform
Lerende Praktijk Teams realiseren organisatie doelen op een lerende manier in de Lerende Organisatie

Over ons

Wij zijn specialist in het faciliteren en implementeren van leermodellen volgens de filosofie van de Lerende Organisatie. Het leren in organisaties is onze passie omdat leren een energiebron van mensen is, mits je hiervoor de juiste omstandigheden creëert. Dat is wat we doen en dat is waar we bij helpen. Structureel en systemisch zodat de organisatie hiermee zelf verder kan.

Vraag naar meer informatie

Brochure Lerende Organisatie

De  brochure  geeft inzicht in de achtergronden van de Lerende Organisatie en haar toepassingen

Zelfscan Lerende Cultuur

Via de (zelfscan) wordt de Lerende Cultuur van de organisatie gemeten in 7 categorieën.

Opstarten van een pilotcasus

Een casus rond een organisatie- doel wordt gerealiseerd door een lerend team

Training Teamleider LPT

Via een training van 3 dagdelen leren Teamleiders het aansturen van een Lerend Praktijk Team (LPT)