Praktijkleren, het borgen van innovatie en leren op werkplekken

Praktijkleren, het borgen van innovatie en leren op werkplekken

Praktijkleren, iedereen doet mee!

Praktijkleren is een bewezen methode voor effectief en plezierig leren op werkplekken. Deze vorm van leren geeft 'empowerment' en dat is belangrijk voor de inzet door medewerkers.

Onderzoeken van Gallup onderstreept het belang hiervan: Slechts 13% van de gemiddelde medewerker is intrinsiek gemotiveerd voor het werk.Praktijkleren motiveert intrinsiek en betekent derhalve veel aan toegevoegde waarde voor het bedrijf en voor de medewerker.

Hoe werkt het?

  • praktijkleren is een effectieve manier van leren: 70-20-10
  • praktijkleren verloopt via de uitvoering van leerwerkopdrachten tijdens het werk
  • leer/werkopdrachten hebben een leerdoel, zoals een functieniveau, kwaliteits- of veiligheidseis, KPI, etc.
  • medewerkers ontvangen regelmatig leer/werkopdrachten van een (praktijk)begeleider
  • opdrachten en de lerende cultuur inspireren tot leeractiviteit en bereiken van (leer)doelen
  • leerdoelen zijn duidelijk omschreven aan de hand van observeerbare criteria
  • praktijkopleiders begeleiden deelnemers aan de hand van een motiverend coachingsmodel met TOP's & TIP's
  • per afgeronde opdracht, ontvangt de deelnemer een score
  • op basis van de scores ontvangt de deelnemer een certificaat
  • leerdoelen zijn verbonden aan organisatiedoelen, welke al lerend worden gerealiseed.

Het Praktijkleren ziet er visueel als onderstaand uit:Praktijkleren is meetbaar en 'real-time' gekoppeld aan én actuele doelen van het management én aan persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen.

Stel dat 100 medewerkers per jaar 6 korte leeropdrachten uitvoeren, dat zijn 600 leerimpulsen rond prestatieverbetering en persoonlijke ontwikkeling.

Door de leerresultaten individueel te meten, leert iedereen precies datgene dat nodig en gewenst is. Niet meer en niet minder.

Ruim 2.000 medewerkers hebben op basis van hun competetiescores met ons leersysteem een erkend certificaat behaald.


De individuele aanpak werkt effectiever omdat iedereen een ander vertrekpunt heeft en op zijn 'eigen wijze' leert.

Geïnteresseerd? 

We zijn goed bereikbaar via 06 - 21 24 43 32 | Douwe Polstra | d.polstra@2bimproved.nl


Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen