Meer impact van medewerkers

Hoe zorg je voor meer impact van medewerkers?

Medewerkers zijn vaak het kostbaarste van een bedrijf. 

Maar hoe goed functioneren zij eigenlijk? En wat is het rendement? Wat gebeurt er met de bedrijfsprestaties en henzelf als zij meer 'impact' krijgen? En hoe bereik je dat?

Daarover gaat deze blog.


Wat is impact?

De inspiratie voor deze blog deden we op bij het beluisteren van een podcast (#591) van Jort Kelder in gesprek met Dr Aart Bontekoning, organisatiepsycholoog en veranderkundige. Hij duidt in deze podcast op ‘impact’ van jongere generaties aan werknemers in vergrijzende organisaties….

Hij schetst daarbij o.a. een beeld van TOP DOWN georiënteerde organisaties en hoe medewerkers daardoor energie verliezen…

En hoeveel beter het werkt door dit proces om te draaien door medewerkers meer en meer te betrekken bij besluitvorming (BOTTOM UP).


DPP2-instrumenten voor meer impact

De woorden van Dr Aart Bontekoning zijn de woorden naar ons hart en sluiten precies aan op onze instrumenten voor de Lerende Organisatie.

Onderstaande instrumenten laten zien hoe je meer impact bij medewerkers bewerkstelligt:

Instrument 1: “Het (weer) opbouwen van het eigen 'heilige vuur”

Allemaal dragen we het wel ergens in ons, een innerlijk vuur. Dat is het vuur van onze diepste inspiratie, onze dromen, onze passie. Daar zit de energie, het plezier en de bevlogenheid.

Maar als in het dagelijkse werken dit vuur aan het doven is of weg is..….?

“Als het vuur gedoofd is komen de wolven”, zingen Acda en de Munnick….

 


In instrument 1 leggen we via een interactief spel het heilige vuur van elke deelnemer weer bloot. Dit betekent inspiratie en inzicht bij de deelnemer om het presterende vuur weer op te stoken, in en rond het werk. Het hoe en de vorm waarin? Dat is de uitkomst van het 2e instrument.

Instrument 2: “Het uitbouwen van het persoonlijke vuur in ontwikkeltrajecten”

Via dialoog met de organisatie, de afdeling, de leidinggevende en collega's tasten we de mogelijkheden af om het 'heilige vuur' van de deelnemer aan te laten sluiten op het nut en de zin van de organisatie.

In de Lerende Organisatie bestaan hiervoor drie gebieden:

  1. Anders gaan werken in het eigen werk (persoonlijk meesterschap)
  2. Anders gaan functioneren/interveniëren op de afdeling en in de keten (teambuildingcasus)
  3. Deel te nemen aan Lerende Praktijk Teams (participeren in verbetercasussen)

Via instrument 1 en 2 krijgen medewerkers gaandeweg meer ‘impact’ op hun werk, hetgeen henzelf en de organisatie ten goede komt!

De opgaande weg wordt zo ingeslagen op individueel, groeps, afdelings- en organisatieniveau! 


 


Van onschatbare waarde is voor mensen en organisaties!

Over hoe de instrumenten werken en welke impact ze teweeg brengen, dat komen we graag verder uitleggen.

Met lerende groet,

Douwe Polstra

Over de schrijver
Wij hebben als missie mensen in hun werk, in hun functioneren beter te maken. Niet vanuit de klassieke methodiek van training en consultancy, maar vanuit de principes van de Lerende Organisatie. In Lerende Organisaties presteren mensen significant beter. Dat is bewezen in diverse studies en in onze eigen praktijk. Een interessante vraag is, wat Lerende Organisaties anders maakt? Het antwoord is boeiend en eigenlijk ook eenvoudig. Lerende Organisatie organiseren het ‘leren’ consistent en op basis van 5 disciplines van Peter Senge, een expert op het gebied van de Lerende Organisatie. Hierin staan eigenaarschap, zelfontplooiing, teamleren en het realiseren van bedrijfscasussen centraal. De dynamiek van mensen in een Lerende Organisatie is van grote waarde, de motivatie van medewerkers neemt toe en de prestaties van de organisatie worden beter. Om alle leerprocessen binnen de Lerende Organisatie in goede banen te leiden en te laten aansluiten op persoonlijke wensen, beleid en urgentie, is een methodische aanpak onontbeerlijk. Die aanpak bieden wij met ons DPP2 concept, waar onze twee applicaties (Werkstap en 2BImproved) als platform voor meten en borgen deel van uitmaken. Samen met onze kundige partners implementeren, adviseren en trainen we Lerende Organisaties. Dat kan in principe elke organisatie zijn. Het mooie en leuke bij onze missie is dat vier interessante succesfactoren voor organisaties samenkomen: motivatie van mensen, leiderschap, doelen realiseren en resultaten vieren.
Reactie plaatsen