Onze visie op realiseren van de Lerende Organisatie

toepassen 5 disciplines Peter Senge - systemisch ingerichten - intrinsiek motiveren

Visie op de Lerende Organisatie


Een lerende organisatie is een organisatie die haar medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. [Wikipedia]


Onze visie op het toepassen van de Lerende Organisatie is gebaseerd op 5 pijlers:

  • Inrichten van het systemische leren op basis van de vijf disciplines van Peter Senge
  • Verbinden van het leren met de strategische, tactische en operationele niveaus van de organisatie
  • Stimuleren van het persoonlijke leren op basis van intrinsieke motivatoren (Daniel Pink)
  • Sturen op leren als een meetbaar proces, voor 'lean' ontwikkeling en continue verbetering
  • Praktijkleren, leren doe je vooral door te doen

Werken volgens 5 disciplines (Peter Senge)

1) Persoonlijk Meesterschap: Medewerkers worden geïnspireerd tot leren op basis van intrinsieke motivatie. 

2) Teamleren: Lerende (multidisciplinaire) Praktijk Teams zijn dé motor van de Lerende Organisatie. Er ontstaat betrokkenheid voor organisatie & persoonlijke ontwikkeling van binnenuit.

3) Gedeelde visie: Er is één visie op leren op zowel het strategische, tactische als het operationele niveau.

4) Mentale modellen: Leren wordt beschouwd als een 'veilig proces'  voor organisatie en persoonlijke ontwikkeling. Dit leidt tot positieve herziening van denk- en handelwijzen bij deelnemers, leiders en management.

5) Systeem denken: Leren is een  onderdeel van een groot systeem: de totale organisatie en haar omgeving. Groot denken inspireert en genereert de beste 'best-practice' oplossingen.

null

Voor meer informatie van Peter Senge [bron] 

null

De Lerende Organisatie als één systemisch geheel

1) Strategisch: Het vertalen van organisatiedoelen naar leercasussen voor Lerende Praktijk Teams en het bevorderen van de lerende cultuur.

2) Tactisch: Het begeleiden van Lerende Praktijk Teams in de implementatie van 'best practice' oplossingen, via coachend leiderschap en praktijkleren.

3) Operationeel: Het individueel en in teams precies leren van juiste kennis-kunde-gedrag op het juiste moment en de juiste (werk)plek opdat de prestaties verbeteren en het werkplezier toeneemt.

Intrinsiek motiverend (Daniel Pink)

Daniel Pink duidt in zijn boek 'Drive' de onderstaande 3 motivatoren van mensen:  

1)  Autonomie: het verlangen om zelf de regie te voeren over je eigen leven en je eigen leerproces

2) Zingeving: de behoefte om te doen wat we doen in dienst van iets groters dan jezelf, de ander, de organisatie

3) Persoonlijk meesterschap: de drive steeds beter te worden in iets dat er toe doet

Het systeem van de Lerende Organisatie sluit 100% aan op de intrinsieke motivatoren van mensen.

Het motiverende van het leren in teams, is dat  leden autonomie ervaren in het zelf bepalen van de route naar het doel, via kennis delen (IQ), samenwerken (EQ) en volharden (AQ) .

null
null

Meten van leren, voorwaarde om te sturen

Het meten van het leren dient om het leerproces 'lean' te sturen richting de gewenste doelen en om medewerkers voor hun leerprestaties te waarderen (certificeren). 


Het meten van leren doe je handig via competentiescores, zowel op gedragsvoorbeelden als vakvaardigheden. 


Door competentiescores van deelnemers te 'matchen' met de competentie-eisen van doelen, ontstaat een overzicht van wie, wat nog moet ontwikkelen om welke (leer)doelen te realiseren (skill- & doelenmatrix). 

Competenties en competentiescores

competentiesysteem

Skillmatrix qua % beheersing

null

Praktijkleren, effectieve manier van leren

Praktijkleren hoort thuis in de Lerende Organisatie omdat deze manier van leren zinvol, effectief en zelfsturend werkt. Hiervoor geldt het 70-20-10 principe

  • 70% leereffect bereik je door te doen
  • 20% leereffect bereik je in samenwerking met anderen
  • 10% leereffect bereik je via het opdoen van kennis. 

Praktijkleren en het 'lean' aansturen van het leerproces op basis van competentiescores dragen in de Lerende Organisatie bij tot effectief, zinvol en efficiënt leren.

Leren doe je het beste in de (eigen) praktijk 70-20-10

null